Skupni borbeni trening, Lendava, 5. 10. 2022

Skupni borbeni trening uspešno oddelan.
Prisotni:
Judo klub Zrinski Čakovec,
Judo klub Murska Sobota,
Judo klub Lendava