36. NOVOLETNI TURNIR 2015 - JUDO KLUB IVO REYA, 12. 12. 2015